Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Atsauces numurs
Vārds
3. veidlapa Lēmuma par finansiālu sankciju piemērošanu pilnīga izpilde, pamatojoties uz Pamatlēmuma 2005/214/TI 14. panta d) un e) punktu
Izcelsme
Publicēšanas datums
05/07/2017
Kategorijas
- Veidlapas
- Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI (2005. gada 24. februāris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām
- Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI (2005. gada 24. februāris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām
Rekvizīti
Rīkojuma devējs
ETST rīki
Papildus attēli


 
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas