Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Atsauces numurs
Vārds
1. veidlapa Informācija par lēmumu par finansiālu sankciju piemērošanu, pamatojoties uz Pamatlēmuma 2005/214/TI 11., 12. un 15. pantu
Izcelsme
Publicēšanas datums
05/07/2017
Kategorijas
- Veidlapas
- Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI (2005. gada 24. februāris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām
- Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI (2005. gada 24. februāris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām
Rekvizīti
Rīkojuma devējs
ETST rīki
Papildus attēli


 
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas