Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Atsauces numurs
Vārds
Word form of the certificate concerning the execution of Confiscation Orders. (Einziehung-Deutsch). Germany. This form has to be applied as FD 2009/299/JHA is not yet implemented.
Izcelsme
Publicēšanas datums
07/11/2014
Kategorijas
- Veidlapas
- Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI (2006. gada 6. oktobris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem
- Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI (2006. gada 6. oktobris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem
Rekvizīti
Rīkojuma devējs
ETST rīki
Papildus attēli


 
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas