Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Atsauces numurs
Vārds
Zaļā Grāmata par pierādījumu iegūšanu krimināllietās dalībvalstu starpā un to pieļaujamības nodrošināšanu
Izcelsme
Publicēšanas datums
26/09/2014
Kategorijas
- The Schengen Acquis - Agreement, Convention, Accession and Declarations
- Konvencija par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar 34. pantu Līgumā par Eiropas Savienību
- Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu
- Padomes Pamatlēmums 2008/978/TI (2008. gada 18. decembris) par Eiropas pierādījumu iegūšanas rīkojumu nolūkā iegūt priekšmetus, dokumentus un datus, ko izmantot tiesvedībai krimināllietās
- Konvencija par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar 34. pantu Līgumā par Eiropas Savienību
- Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu
Rekvizīti
Rīkojuma devējs
ETST rīki
Papildus attēli


 
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas