Due to the updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and see the new design of Atlas, Fiches Belges and Compendium.
Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Atsauces numurs
Vārds
Komisijas Ziņojums eiropas parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenots Padomes 2008. gada 28. novembra Pamatlēmums 2008/919/TI, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu
Izcelsme
Publicēšanas datums
24.09.2014
Kategorijas
- Ziņojumi
- Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu
- Padomes Pamatlēmums 2008/919/TI (2008. gada 28. novembris), ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu
- Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu
- Padomes Pamatlēmums 2008/919/TI (2008. gada 28. novembris), ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu
Rekvizīti
Rīkojuma devējs
ETST rīki
Papildus attēli


 
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas