Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Explanatory Report on the Convention MLA 2000
Origin
Ne
Publication Date
24/11/2011
Categories
- Konvencija dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba
- Konvencija dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved