Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Word forma - Liudijimo dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo vykdymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą konsoliduota redakcija
Origin
Ne
Publication Date
08/08/2011
Categories
- Forms
- 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/947/TVR dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą
- 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/947/TVR dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved