Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Table of implementation: 2019/884/EU of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 amending Council Framework Decision 2009/315/JHA, as regards the exchange of information on third-country nationals and as regards the European Criminal Records Information System (ECRIS), and replacing Council Decision 2009/316/JHA
Origin
Ne
Publication Date
28/10/2020
Categories
- Status of Implementation
- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/884 2019 m. balandžio 17 d. kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR
- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/884 2019 m. balandžio 17 d. kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR
- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/884 2019 m. balandžio 17 d. kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved