Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos - Austrijos Respublikos pareiškimas dėl kompetentingos institucijos pasikeitimo
Origin
Ne
Publication Date
02/08/2011
Categories
- Notifications & Declarations
- 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos
- 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved