Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS PRIDEDAMAS PRIE PENKIŲ STANDARTINIŲ FORMŲ, NAUDOJAMŲ TAIKANT SPRENDIMŲ DĖL TARPVALSTYBINIŲ FINANSINIŲ BAUDŲ VYKDYMO PROCEDŪRĄ, NUSTATYTĄ PAMATINIU SPRENDIMU 2005/214/TVR
Origin
Ne
Publication Date
05/07/2017
Categories
- Forms
- Tarybos pamatinis sprendimas 2005/214/TVR, dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms
- Tarybos pamatinis sprendimas 2005/214/TVR, dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved