Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Noteikumi par ipaša dokumenta formu un saturu kriminaltiesiskaja sadarbiba ar Eiropas Savienibas dalibvalstim
Origin
Ne
Publication Date
15/06/2017
Categories
- Direktyva 2014/41/ES 2014 m. balandžio 3 d. dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose
- Direktyva 2014/41/ES 2014 m. balandžio 3 d. dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved