Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2011/92/EU. Combating sexual abuse
Origin
Ne
Publication Date
27/07/2016
Categories
- Status of Implementation
- Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2011/92/ES 2011 m. gruodžio 13 d. dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR
- Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2011/92/ES 2011 m. gruodžio 13 d. dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved