Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Europos Parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr. 606/2013 2013 m. birželio 12 d. dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose
Origin
Ne
Publication Date
04/04/2016
Categories
- 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio
- 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved