Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Žalioji Knyga dėl vienos valstybės narės įrodymų baudžiamosiose bylose perdavimo kitai valstybei narei ir jų priimtinumo užtikrinimo
Origin
Ne
Publication Date
26/09/2014
Categories
- The Schengen Acquis - Agreement, Convention, Accession and Declarations
- Konvencija dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba
- The Schengen Acquis - Agreement, Convention, Accession and Declarations
- 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/978/TVR dėl Europos įrodymų orderio, skirto gauti daiktus, dokumentus ir duomenis siekiant juos naudoti baudžiamuosiuose procesuose
- Konvencija dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba
- The Schengen Acquis - Agreement, Convention, Accession and Declarations
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved