Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Pranešimas pagal pamatinius sprendimus
Origin
Ne
Publication Date
18/09/2014
Categories
- Notifications & Declarations
- 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/783/TVR, dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti
- 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/783/TVR, dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved