Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimas – Lietuvos pranešimas. 2014
Origin
Ne
Publication Date
13/02/2014
Categories
- Notifications & Declarations
- 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos
- 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved