Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
UREDBA (EZ) br. 863/2007 o uspostavi mehanizama za osnivanje jedinica granične policije za brzu intervenciju i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 u pogledu tog mehanizma i uređivanju zadataka i ovlasti gostujućih službenika
Origin
Ne
Publication Date
21.05.2012
Categories
- Uredba Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije
- Uredba Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved