Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Explanatory Report on the Convention MLA 2000
Origin
Ne
Publication Date
24/11/2011
Categories
- Konvencija utvrđena od strane Vijeća u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije
- Konvencija utvrđena od strane Vijeća u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved