Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Priručnik o izdavanju i izvršavanju europskog uhidbenog naloga
Origin
Ne
Publication Date
06/10/2017
Categories
- Handbooks, guidelines and practical guidance
- 2002/584/PUP: Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica
- 2002/584/PUP: Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved