Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica – obavijest Švedske
Origin
Ne
Publication Date
14.02.2017
Categories
- Notifications & Declarations
- 2002/584/PUP: Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica
- 2002/584/PUP: Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved