Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Full text
Origin
Ne
Publication Date
14.06.2016
Categories
- Uredba (EU) 2016/794 europskog parlamenta i vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/
- Uredba (EU) 2016/794 europskog parlamenta i vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/
- Uredba (EU) 2016/794 europskog parlamenta i vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved