Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Uredba (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i vijeĆa od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima
Origin
Ne
Publication Date
04/04/2016
Categories
- Direktiva 2011/99/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskom nalogu za zaštitu
- Direktiva 2011/99/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskom nalogu za zaštitu
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved