Judicial Library
Search the Library
Reference number
Legislative Decree 15 february 2016, n. 29
Name
Legislative Decree 15 february 2016, n. 29
Origin
Ne
Publication Date
29/03/2016
Categories
- Okvirna odluka Vijeća 2009/948/PUP od 30. studenoga 2009. o sprečavanju i rješavanju sporova o izvršavanju nadležnosti u kaznenim postupcima
- Okvirna odluka Vijeća 2009/948/PUP od 30. studenoga 2009. o sprečavanju i rješavanju sporova o izvršavanju nadležnosti u kaznenim postupcima
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved