Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Law 4360/2016 implementing Directive 2011/99/EU and Framework Decision 2009/315/JHA
Origin
Ne
Publication Date
29/02/2016
Categories
- Okvirna odluka Vijeća 2009/315/PUP od 26. veljače 2009. o organizaciji i sadržaju razmjene podataka iz kaznene evidencije između država članica
- Direktiva 2011/99/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskom nalogu za zaštitu
- Okvirna odluka Vijeća 2009/315/PUP od 26. veljače 2009. o organizaciji i sadržaju razmjene podataka iz kaznene evidencije između država članica
- Direktiva 2011/99/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskom nalogu za zaštitu
- Okvirna odluka Vijeća 2009/315/PUP od 26. veljače 2009. o organizaciji i sadržaju razmjene podataka iz kaznene evidencije između država članica
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved