Oikeudellinen kirjasto
Suorita kirjastohaku
Viitenumero
Nimi
Case C-724/19: Competence of a public prosecutor to issue the EIO for obtaining traffic and location data
Alkuperä
Ei
Julkaisupäivä
20.12.2021
Luokituksia
- Oikeustapauksia
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/41/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/41/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä
Ominaisuuksia
Alkuperäinen osapuoli
EJN-työkaluja
Lisää tiedostoja


 
  • © 2017 EJN. Kaikki oikeudet pidätetään.