Due to the recent updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and apply the new design.
Oikeudellinen kirjasto
Suorita kirjastohaku
Viitenumero
Nimi
Notification from the French authorities concerning Directive 2014/41/EU regarding the European Investigation Order. Art. 34. 3 and 4
Alkuperä
Ei
Julkaisupäivä
16.07.2018
Luokituksia
- Ilmoituksia
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/41/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/41/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä
Ominaisuuksia
Alkuperäinen osapuoli
EJN-työkaluja
Lisää tiedostoja


 
  • © 2017 EJN. Kaikki oikeudet pidätetään.