Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2009/948/JHA. Conflicts of jurisdiction of 30 November 2009
Origin
Ei
Publication Date
25.07.2012
Categories
- Status of Implementation
- Nõukogu raamotsus 2009/948/JSK, 30. november 2009 , kohtualluvuskonfliktide vältimise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses
- Nõukogu raamotsus 2009/948/JSK, 30. november 2009 , kohtualluvuskonfliktide vältimise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud