Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2008/675/JHA. Convictions of 24 July 2008
Origin
Ei
Publication Date
25.07.2012
Categories
- Status of Implementation
- Nõukogu raamotsus 2008/675/ÜVJP, 24. juuli 2008 , mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmist uutes kriminaalmenetlustes
- Nõukogu raamotsus 2008/675/ÜVJP, 24. juuli 2008 , mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmist uutes kriminaalmenetlustes
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud