Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
No. 133(I) of 2004 A law to provide for the European Arrest Warrant and the surrender procedures of requested persons between Member States of the European Union 2004. Cyprus
Origin
Ei
Publication Date
22/05/2012
Categories
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud