Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Act of 29 April 2004 implementing the Framework Decision of the Council of the European Union on the European Arrest Warrant and the surrender procedures between the Member States of the European Union (the Surrender Act). Netherlands
Origin
Ei
Publication Date
21/05/2012
Categories
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud