Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Case C-388/08 PPU-Criminal proceedings against Artur Leymann, Aleksei Pustovarov. Interpretation of art. 27 EAW
Origin
Ei
Publication Date
15/05/2012
Categories
- Case Law
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud