Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2005/212/JHA. Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentalities and Property of 24 February 2005
Origin
Ei
Publication Date
13.04.2012
Categories
- Status of Implementation
- Nõukogu raamotsus 2005/212/JSK, 24. veebruar 2005, mis käsitleb kuritegevusega seotud tulu, kuriteovahendite ja omandi konfiskeerimist
- Nõukogu raamotsus 2005/212/JSK, 24. veebruar 2005, mis käsitleb kuritegevusega seotud tulu, kuriteovahendite ja omandi konfiskeerimist
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud