Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Szymon Kozlowski Case C 66 08 Article 4(6) — Ground for optional non-execution of a European arrest warrant — Interpretation of the terms ‘resident’ and ‘staying’ in the executing Member State
Origin
Ei
Publication Date
09/01/2012
Categories
- Case Law
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud