Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Report from the Commission on the implementation of the Council Framework Decision on the European Arrest Warrant and the surrender procedures between Member States since 2005 and accompanying Commission Staff Working Document - Addendum to comments on the report
Origin
Ei
Publication Date
14/12/2011
Categories
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud