Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Annex to the report 2006 from the Commission, based on Article 34 of the Council Framework Decision of 13 June 2002, on the European Arrest Warrant and the surrender procedures between Member States (revised version)
Origin
Ei
Publication Date
14/12/2011
Categories
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud