Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Implementation of Council Framework Decision 2006/783/JHA on the application of the principle of mutual recognition to Confiscation Orders: information in accordance with Article 3 and declarations in accordance with Articles 7(5) and 19(2)
Origin
Ei
Publication Date
30/11/2011
Categories
- Notifications & Declarations
- Nõukogu raamotsus 2006/783/JSK, 6. oktoober 2006 , konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
- Nõukogu raamotsus 2006/783/JSK, 6. oktoober 2006 , konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud