Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Follow-up to the evaluation reports on the fourth round of mutual evaluations: practical application of the European Arrest Warrant and the relevant surrender procedures between Member States - Presidency Report
Origin
Ei
Publication Date
29/11/2011
Categories
- Reports
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud