Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Follow-up to report on Germany. 2011 - Evaluation Report on the 4th round of mutual evaluations.
Origin
Ei
Publication Date
04/10/2011
Categories
- Reports
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud