Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Word vorm - Konfiskeerimisotsuste täitmist käsitleva tunnistuse konsolideeritud versioon
Origin
Ei
Publication Date
08/08/2011
Categories
- Forms
- Nõukogu raamotsus 2006/783/JSK, 6. oktoober 2006 , konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
- Nõukogu raamotsus 2006/783/JSK, 6. oktoober 2006 , konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud