Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Case C-296/08 PPU, Santesteban Goicoechea (Judgment of 12 August 2008)
Origin
Ei
Publication Date
10/08/2011
Categories
- Case Law
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud