Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Implementation of Council Framework Decision on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence (March 2023)
Origin
Ei
Publication Date
13.03.2023
Categories
- Status of Implementation
- Nõukogu raamotsus 2003/577/JSK, 22. juuli 2003, vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus
- Nõukogu raamotsus 2003/577/JSK, 22. juuli 2003, vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud