Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2016/800/EU. Procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings
Origin
Ei
Publication Date
19.02.2021
Categories
- Status of Implementation
- Euroopa parlamendi ja nõukogu Direktiiv (EL) 2016/800, 11. mai 2016, mis käsitleb kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikke tagatisi
- Euroopa parlamendi ja nõukogu Direktiiv (EL) 2016/800, 11. mai 2016, mis käsitleb kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikke tagatisi
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud