Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2016/343/EU. Strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at the trial in criminal proceedings
Origin
Ei
Publication Date
18.02.2021
Categories
- Status of Implementation
- EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2016/343, 9. märts 2016, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaal- menetluses kohtulikul arutelul
- EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2016/343, 9. märts 2016, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaal- menetluses kohtulikul arutelul
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud