Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Joined Cases C-354/20 and C-412/20, (Judgment of 17 December 2020)
Origin
Ei
Publication Date
18/02/2021
Categories
- Case Law
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud