Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
1001
Name
Nõukogu raamotsuse 2003/577/JSK, 22. juuli 2003, (vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus) ülevõtmine Austria poolt – Avaldus ja pädevad asutused
Origin
Ei
Publication Date
03/08/2011
Categories
- Notifications & Declarations
- Nõukogu raamotsus 2003/577/JSK, 22. juuli 2003, vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus
- Nõukogu raamotsus 2003/577/JSK, 22. juuli 2003, vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud