Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Rakendamine: nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus (2002/584/JSK) Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta – Sloveenia Vabariigi poolt teavitamine
Origin
Ei
Publication Date
02/08/2011
Categories
- Notifications & Declarations
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud