Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Joint report of Eurojust and the European Judicial Network on the extradition of EU citizens to third countries - November 2020
Origin
Ei
Publication Date
10/12/2020
Categories
- Reports
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud