Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Questionnaire on the CJEU’s judgments in relation to the independence of issuing judicial authorities and effective judicial protection - Updated compilation of replies and certificates - ET
Origin
Ei
Publication Date
12/06/2020
Categories
- Handbooks, guidelines and practical guidance
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud