Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Notification under arts. 6.1 and 6.3 of the Framework Decision on the European Arrest Warrant by Germany. 2019
Origin
Ei
Publication Date
10/02/2020
Categories
- Notifications & Declarations
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
- Nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud