Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2017/1371/EU. Fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law
Origin
Ei
Publication Date
17.01.2020
Categories
- Status of Implementation
- EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2017/1371, 5. juuli 2017, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil
- EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2017/1371, 5. juuli 2017, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil
- EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2017/1371, 5. juuli 2017, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil
- EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2017/1371, 5. juuli 2017, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud